Wijzelf Maastricht en Heuvelland

Wijzelf Maastricht en Heuvelland wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande Aanmoedigers:

Het bestuur zal zich inzetten voor de belangen van haar leden, dat zijn de zorgvragers. Wat doet het bestuur?

Voor vragers:
We werven zoveel mogelijk aanbieders, zodat vragers kunnen kiezen uit een ruim aanbod. Als iemand onvoldoende vaardig is om via de website zaken te regelen, kunt u een vertrouwd persoon machtigen u te helpen. Indien dit niet mogelijk is, kan een van de bestuursleden u hierin ondersteunen. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen op het telefoonnummer 043 - 311 73 94. U kunt ook langskomen: The Masters Services & Care, Hoogbrugstraat 57 (Wyck), Maastricht.

Toelating aanbieders:
De aanbieders worden hartelijk verwelkomd. In het eerste contact controleren wij de online aangeleverde gegevens, zoals motivatie, (werk)ervaring, referenties en/of certificaten. Een diploma/certificaat moet aantoonbaar zijn. Van alle aanbieders die we persoonlijk ontmoeten, controleren we het identiteitsbewijs. Pas dan krijgt een aanbieder het stempel ‘Gezien door Wijzelf’.

Als er vragen of problemen zijn, staan we natuurlijk ook graag voor u klaar. Zo maken we samen hulp en zorg voor elkaar weer net zo vanzelfsprekend als vroeger. De bestuursleden hebben een diverse achtergrond en expertise in de domeinen zorg, welzijn en wonen. Graag stellen we ons nader voor, zodat u weet met wie u te maken heeft:

Marianne Beuken
De Zorgcoöperatie Wijzelf spreekt mij aan, omdat het belangrijk is zelf regie te kunnen voeren met betrekking tot je eigen zorgproces. Dat sluit aan bij zorgverleners, professionals en vrijwilligers, die daarbij willen aanhaken en die het belangrijk vinden hun zorgaanbod onder eigen regie en op maat aan te bieden. Wijzelf is hierbinnen een schakel en die ondersteun ik graag omdat je op deze manier de keuze hebt om tot en tot een persoonlijke zorgovereenkomst te komen die bij jou als vrager en als aanbieder aansluit.

Huup Peters
In de afgelopen jaren zijn veel mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Anderen beslisten over hun zorgvraag. In deze coöperatie staat de zorgvrager centraal; hij of zij voert eigen regie. Wanneer, wat, door wie, hoelang, waar en voor welke prijs de zorg wordt geleverd. De coöperatie behartigt de belangen van haar leden. De combinatie met the Masters Services & Care-centra biedt ook een directe contact- en hulpmogelijkheid voor de leden van de coöperatie. Mijn ervaringen binnen het sociale domein en als bestuurder wil ik met alle plezier inzetten om dit nieuwe initiatief tot een succes te maken. Om de zorg beter te maken en de burger zelf te laten beslissen.

Jos Oostenbach
Jos zet zich al zijn hele leven in, privee en zakelijk, voor sociale doelstellingen. Hij zal altijd zoeken naar oplossingen die uitgaan van de belangen van mensen. Of het nu gaat om langer zelfstandig wonen of individueel maatwerk in het sociale domein. Daarbij hecht Jos heel veel waarde aan de sociale cohesie in buurten en dorpen. Zijn ervaringen liggen in dienstverlening en bestuurlijke en politieke processen. Met name in het Heuvelland. Hij is altijd aanspreekbaar en maakt ruimte voor een goed gesprek. Vertrouwen is daarbij zijn sleutelwoord. Hij wil binnen Wijzelf zijn ervaringen en kennis inzetten om de zorg, betrouwbaar, betaalbaar en onder eigen regie te realiseren.

Samenwerking The Masters

Wijzelf Maastricht en Heuvelland is ontstaan op initiatief van The Masters en verbonden met deze sociaal-innovatieve beweging. The Masters Services & Care-locaties bieden de coöperatie een fysieke ontmoetingsplek. De gemeente Maastricht en de Heuvelland-gemeenten hebben samen een toekomstagenda voor het sociaal domein vastgesteld. Alles wat te maken heeft met werk en inkomen, Wmo en jeugdzorg wil men samen doen. In de toekomstagenda staat meer participatie van de burger centraal. In de praktijk komt dat erop neer dat u zelf zeggenschap krijgt over welke zorg of hulp u nodig hebt en van welke zorg- of hulpaanbieder u deze wenst te ontvangen (zelfregie).

The Masters Services & Care geeft vorm aan de betekeniseconomie
The Masters Services & Care (S&C) is een sociale onderneming en geeft vorm aan de betekeniseconomie, waarin welzijn, geluk en vooruitgang centraal staan. Het is een fysieke en bereikbare plek waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, een verbindingspunt in de wijk voor iedereen.

The Masters Services & Care is een sociale onderneming.
Werkvoorziening en samen leren staan centraal bij The Masters S&C. Hier treft men mensen die op veel gebieden kunnen helpen en bijstaan. Daarbij is The Masters S&C zelfvoorzienend en van en voor burgers. De services en diensten worden aangeboden door sociaal ondernemers (A). Zij bieden tevens leerwerkplekken aan talentvolle ‘anders’-ontwikkelden (B). Die leren op hun beurt om uiteindelijk zélf betaald aan het werk te kunnen gaan. The Masters S&C is tot slot de gedroomde dagbestedingsplek voor hen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt (C). Zij leveren een bijdrage naar vermogen in een prettige omgeving en doen hun werk met plezier. Als u gebruikmaakt van de aangeboden diensten en services, levert u zélf een bijdrage aan een sociaal-inclusieve samenleving.

Wat betekent The Masters Services & Care voor wijkbewoners?
Als wijkbewoner staat u er nóóit alleen voor. U kunt op diverse manieren hulp ontvangen en beschikken over uiteenlopende services, waaronder:
 • was- en strijkservice
 • verkoop van kistjes gezonde lokale voeding
 • kledingreparatie- en -verstelservice
 • computerservice
 • bezorg-/distributieservice
 • boodschappenservice
 • klussendienst
 • vrijwillige hulp
 • informatie en antwoord op vragen
 • het uitzetten en delen van initiatieven en kennis (o.a. samen eten, sporten, wandelen, concertbezoek, bijwonen van lezingen en presentaties)

De coöperatie heeft er bewust voor gekozen om samen te werken met The Masters. U begrijpt waarom. We hebben dan concreet een fysiek punt waar u met vragen terechtkunt en wordt geholpen. Het Services & Care-punt en de coöperatie is te bezoeken. U kunt ook mailen of bellen.

The Masters Services & Care is 7 dagen in de week geopend. In de nabije toekomst zullen in meerdere wijken en steden Services & Care-punten gerealiseerd worden.

Doneren

Wil je doneren aan onze coöperatie? Dat kan. Je gift is welkom op bankrekeningnummer: Triodosbank NL84TRIO0390188883 t.n.v. Wijzelf Maastricht en Heuvelland.

Wijzelf Maastricht en Heuvelland is lokaal verbonden met:

Aanbieders kunnen hun verbondenheid met deze organisaties zichtbaar maken en leden kunnen vragen om vrijwilligers ook bekend maken bij verbonden vrijwilligersorganisaties (indien beschikbaar)

Bestuursleden

 • Huup Peters

  Voorzitter en penningmeester

 • Marianne Beuken

  Bestuurslid

 • Jos Oostenbach

  Bestuurslid