Maastricht en Heuvelland - Wijzelf NL

Samenwerking

14-12-2016

Samenwerking

De afgelopen maanden heeft het bestuur gesprekken gevoerd met andere initiatieven in Maastricht. In deze gesprekken hebben we verbindingen gemaakt om voor de burgers nog meer van betekenis te zijn.

Envida

Envida zal aandacht besteden aan het bestaan van onze cooperatie als aanvulling op hun eigen aanbod.

Pallium Portam

Pallium is een zorgorganisatie die al jaren professionele hulp en ondersteuning regelt. Zij proberen als team zo dicht mogelijk rondom een zorgvrager te staan. In gezamenlijk overleg komen ze tot de beste oplossingen. Ze bieden verpleging, verzorging, individuele begeleiding en huishoudelijke hulp.

Buurtservice

Op dit moment is Buurtservice actief in Malberg- Oud-Caberg-Malpertuis en Brusselsepoort. De bewoners van deze wijken kunnen er terecht met hun hulpvragen. In 2017 wordt dit uitgebreid naar meerdere wijken. Zij houden zich bezig met kleinschalige klussen in en om het huis. Zonder betaling, maar men dient een wederdienst te verrichten.

Wehelpen.nl

We helpen.nl is een digitaal platform waarin zorg/hulp vragers in contact gebracht worden met andere burgers die zorg of hulp willen bieden. In een paar gesprekken hebben we elkaar geïnformeerd over wat we doen. We willen samen zoveel mogelijk burgers helpen om hun zorg en hulpvraag beantwoord te krijgen.

Steunpunt mantelzorg Zuid Limburg

Met het steunpunt heeft een eerste gesprek plaats gevonden over samenwerking. In 2017 gaan we dit verder uitwerken en verstevigen.